Searching..
GENRE KOMIK , , »

Pergi Oleh Anayilrunn

Bookmark

Author image

Anayilrunn

Punyai minat mendalam terhadap seni lukisan. Amatur dan masih belajar untuk tingkatkan kemahiran melukis. Kalau salah tolong tunjukkan.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.