Searching..
GENRE KOMIK , , »

Syukur Oleh Abdul Aziz Sumairi


Author image

Abdul Aziz Sumairi

Tenaga pengajar di sebuah ipts kuala lumpur,namun bergiat aktif dalam komuniti komik indie melalui comicore club dan juga menjadi penerbit kepada tajuk-tajuk komik melalui label Comicore ink
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik iniKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL