Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Yang Lebih Aku Cintai Syafy & Abeben

Bookmark

Author image

Abeben

Berasal dari Kelantan. Sekarang ini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal di United Kingdom di bawah tajaan Petronas. Bergiat aktif menerbitkan buku secara 'indie'.
Author image

Syafy Zahin

Pelukis komik Maskot di Supreme Comichat.

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik iniLoad comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.