Searching..




GENRE KOMIK »

Teman Wanitaku Oleh Haiqal Zafran

Bookmark

Author image

Haiqal Zafran

Kombinasi pelukis dan penulis yang ingin mengecap impian di dalam bidang komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini




Load comments
 



PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.