Searching..
GENRE KOMIK , »

Bilal Oleh Nurol Pauzi


Author image

Nurol Pauzi

Melukis sejak umur 5 Tahun dan melukis komik sejak umur 13 yahun
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL