Searching..
GENRE KOMIK »

Toadjitsu, Adiwira kampung Oleh Binjaie

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Binjaie

Pelukis e-komik, Toadjitsu yang dijual di google play dan e-sentral. Berusia 35 tahun. Berasal dari pulau Pinang malaysia.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL