Searching..
GENRE KOMIK »

Inspirasi Oleh Gorebit

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Gorebit

Seorang pemalu yang hanya ingin berkarya.... saya mengaku saya masih ada banyak kelemahan... dalam teks dan lukisan.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL