Searching..
GENRE KOMIK »

Remang Oleh Biru

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Biru

Seorang bekas pelajar (DROPOUT) di kolej Insaniah (KUIN) creative multimedia. Meminati untuk menghasilkan komik dan banyak terpengaruh dengan komik us berbanding manga jepun.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL