Searching..
GENRE KOMIK »

Hidup! Oleh Aieen

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Aieen

16 tahun (2014) , asal dari Alor Setar,Kedah. Suka/Minat Melukis.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.