Searching..
GENRE KOMIK , »

Hatred Oleh Rahimi AF

Bookmark

Author image

Rahimi AF

Seorang pelukis komik yang baru berjinak-jinak dalam dunia komik. Boleh dikatakan masih amateur. Jika suka komik-komik yang saya lukis, jangan lupa share dan vote. Takkan nak biarkan kamu seorang saja yang baca? Sharing is caring :)

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.