Searching..
GENRE KOMIK »

5Belas Oleh Anep

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Anep

Pekerja swasta yang berminat dengan komik dan suka dengan animasi,berasal dari Kuching, Sarawak,gemar melukis.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL