Searching..
GENRE KOMIK »

Denda oleh Ai

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Ai

Seorang pelukis yang ingin memulakan kariernya sebagai seorang pelukis komik dan bercita-cita untuk membuat animasi sendiri.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL