Searching..




GENRE KOMIK , »

A.T.A.P Oleh Topek


Author image

Topek

seorang yang suka mencuba, mencari dan juga membuat sesuatu yang lain.. dan berharap apa yang dilakukan itu berhasil..In sya allah.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.