Searching..


Sirna Oleh Cpelukis

La Juadah Oleh Pummies!

Lolipop Adik Oleh Dimension & F.R. Zain

Trauma Papa Oleh Adham Mus

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.