Searching..


Cerita Untuk Masa Depan Oleh Prince of Noob & Deaday

Nampak Adik? Oleh Aika

Hero Kecilku Oleh Mash Potato & Cheezy Wedges

Generasi Oleh Nurel & Cik3zzah

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.