Searching..


Cerita Untuk Masa Depan Oleh Prince of Noob & Deaday

Nampak Adik? Oleh Aika

Hero Kecilku Oleh Mash Potato & Cheezy Wedges

Generasi Oleh Nurel & Cik3zzah

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.