Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Makan Masa! Oleh MTG

Bookmark

Author image

MTG

Saya merupakan seorang pelukis "amateur." Namun saya sangat meminati seni lukis dan animasi. Berusaha untuk menerbitkan komik sendiri Yang boleh membawa manfaat kepada orang ramai.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.