Searching..
GENRE KOMIK , , , , »

Strike Game Bowling Arc Oleh Aki Akira

Bookmark

Tajuk Komik : Strike Game Bowling Arc
Pelukis : Aki Akira
Genre : AksiDrama
Status : Ongoing
Sinopsis : Menceritakan seorang pemuda yang suka main bowling sejak kecil tapi disebabkan kegalahan di pertandingan ia berputus asa untuk meneruskan cita-cita yang sekian lama diimpikan.

Rating :
BahagianStatus
Chapter 1 : Permulaan Baru Baru! Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.