Searching..
GENRE KOMIK , »

Projek : Harapan Oleh fdokuro

Bookmark

Author image

fdokuro

Seorang manusia yang berasal dari Sarawak dan berumur 18 tahun.Minat melukis sejak kecil dan kini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Komputer(Diploma)
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.