Searching..
GENRE KOMIK , , »

KOD 1072 Oleh iNoru

Bookmark

Author image

iNoru

seorang yang bercita-cita untuk terus istiqamah melukis dalam usaha menjadikan lukisan sebagai platfom untuk menyampaikan mesej baik.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.