Searching..
GENRE KOMIK , »

Haizah Oleh Zuk Hilmie & Shnichii

Bookmark

Author image

Zuk Hilmie

Seorang penulis cerita, pelukis illustrasi dan lukisan konsep. Ingin meneraju bidang pembuatan filem.
Author image

Shnichii

Rakyat marhaen di siang hari, Pelukis sejati di malam hari

Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.