Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Ejen Harapan Palsu Oleh Feettri Ibrahim

Bookmark

Author image

Feettri Ibrahim

Pelukis Amatur yang berhasrat untuk menyampaikan idea dalam otaknya melalui karya komik beliau. Gaya lukisan dan gaya penceritaan saya banyak dipengaruhi oleh stail daripada US
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.