Searching..
GENRE KOMIK , »

Tidak Terhenti Di Sini Oleh Aqil02

Bookmark

Author image

Aqil02

Seorang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Slim River,Perak.Baru berjinak-jinak dalam bidang seni lukisan serta mencari illmu demi menambah baik kemahiran yang dikurniakan.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.