Searching..
GENRE KOMIK , , »

Pasukan? Oleh Akhem Iron

Bookmark

Author image

Akhem Iron

Masih belajar di UTM (kursus sains komputer). Berkebolehan dalam melukis potret. Pernah hasilkan cerita pendek di dalam buku antalogi dibawah terbitan SMKA DHAHHS. Pernah sertai pertandingan melukis terbuka anjuran MIA.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.