Searching..
GENRE KOMIK , , »

Never Give Up Oleh FAZ

Bookmark

Author image

FAZ

Seorang gadis bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis komik dan ilustrator serta merupakan seorang peminat idol 2D seperti Tsukiuta.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.