Searching..
GENRE KOMIK , »

Erti Sukan Oleh Rezwie

Bookmark

Author image

Rezwie

Seorang pelajar dari unitar international university. karya melukis hanya sebagai pengisi masa lapang sahaja dan bagi saya melukis ini mampu menghilangkan stress.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.