Searching..
GENRE KOMIK , , »

Bebas Oleh Luna H.

Bookmark

Author image

Luna H.

Berumur 14 tahun. Saya suka melukis sejak 4 tahun dan Lun H. adalah singkatan kpd nama internet saya, Luna Haibara. sya suka anime, jarang keluar rumah jadi, saya jarang bersukan..
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.