Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Alpha Oleh Irfan Kartunis & Pogota


Author image

Irfan Kartunis

Bercita-cita nak ada buku komik sendiri yang bestseller
Author image

Pogota

Hanya seorang anak muda yang suka melukis
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL