Searching..
GENRE KOMIK , , »

Aku Mahu Kau Yang Dulu Oleh Hai-Kun

Bookmark

Author image

Hai-Kun

Saya berminat melukis sejak kecil,selalu menghabiskan masa dengan bermain sepak takraw dan membaca manga online untuk mengkaji teknik melukis cara jepun,saya ingin belajar Lebih lagi tentang cara cara membuat manga/komik serta mahu menghasilkan karya untuk komik-M pada usia muda...
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.