Searching..
GENRE KOMIK , , »

Aku dan Hani Oleh Kakilkz

Bookmark

Author image

Kakilkz

Umur 15 tahun. Hobi, melukis di rumah, membaca di asrama a.k.a. sekolah. Cita-cita, masih belum jelas di kepala. Impian, menjadi manusia yang bermanfaat kepada umat manusia walaupun manusia ini jugalah yang banyak cacat-celanya.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.