Searching..
GENRE KOMIK , , »

3 Sahabat Oleh Mizi

Bookmark

Author image

Mizi

Mahasiswa UIAM Gombak jurusan ICT, Ilustrator komik Hidden Princess di Supreme Comichat dan Nudin terbitan Legacy Publishing.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.