Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Perang Tangan Oleh Namyaynda & Imar

Bookmark

Author image

Namyaynda

Seorang pelukis separuh masa. Mula menyertai ckom sejak 2014
Author image

Imar

Pekomik yang baru nak UP dalam bidang komik. Merupakan penulis bagi siri FULL COUNT dalam SUCOMI
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.