Searching..
GENRE KOMIK , , »

Jebat Oleh Namyaynda

Bookmark

Author image

Namyaynda

Seorang pelukis separuh masa. Mula menyertai ckom sejak 2014
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.