Searching..
GENRE KOMIK , , »

Dari Pemula Ke Juara Oleh Isabel

Bookmark

Author image

Isabel Lauren Sekhar

Isabel ialah seorang kanak-kanak berusia 10 tahun daripada Kuala Lumpur yang telah mula berlukis sejak tangannya mampu mengenggam sebatang pensil. Semenjak itu, beliau menceburi penjualan hasil-hasil lukisannya dan kerja-kerja lukisannya pernah dipamerkan di KL Homeschool Art Festival 2017. Beliau sedang giat mengusahakan projek buku berkenaan mitos dan cerita-cerita tempatan Malaysia di mana beliau adalah seorang pengarang serta pelukis bersama dalam projek itu. Buku tersebut adalah dijangkakan diterbitkan pada tahun 2018.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.