Searching..
GENRE KOMIK , , »

Dari Pemula Ke Juara Oleh Isabel

Bookmark

Author image

Isabel Lauren Sekhar

Isabel ialah seorang kanak-kanak berusia 10 tahun daripada Kuala Lumpur yang telah mula berlukis sejak tangannya mampu mengenggam sebatang pensil. Semenjak itu, beliau menceburi penjualan hasil-hasil lukisannya dan kerja-kerja lukisannya pernah dipamerkan di KL Homeschool Art Festival 2017. Beliau sedang giat mengusahakan projek buku berkenaan mitos dan cerita-cerita tempatan Malaysia di mana beliau adalah seorang pengarang serta pelukis bersama dalam projek itu. Buku tersebut adalah dijangkakan diterbitkan pada tahun 2018.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.