Searching..
GENRE KOMIK »

Aku dan Dart Oleh Rezwie


Author image

Rezwie

Seorang pelajar dari unitar international university. karya melukis hanya sebagai pengisi masa lapang sahaja dan bagi saya melukis ini mampu menghilangkan stress.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.Rate komik iniKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL