Searching..
GENRE KOMIK »

Super Kuasa Oleh Latif


Author image

Latif

umur 16 tahun, anak ke 11 daripada 11, mempunyai penyakit autisme sejak kecil, mempunyai masalah komunikasi.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL