Searching..
GENRE KOMIK »

Unwritten : Chapter 3 - Book Part 1


Author image

ANN AKANENISA

A fan of anime who come from the land of hornbill. Imaginative , a bit of shy but talkative & eccentric around peer, junk food junkies , love to draw,writing ,singing and doing voice over .
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Chapter 2


Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL