Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Kesatria Oleh Rezwie


Tajuk Komik : Kesatria
Pelukis : Rezwie
Genre : AksiFantasiMisteri
Status : Ongoing
Sinopsis : Mengisahkan 5 orang sahabat yang sesat ke diamensi atau alam lain.

Rating :

BahagianStatus
Kesatria - 1 Baca
Kesatria - 2 Baca
Kesatria - 3 Baca
Kesatria - 4Terkini BacaKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL