Searching..
GENRE KOMIK , »

Watermelon Oleh Harunmalon Art

Bookmark

Tajuk Komik : Watermelon
Pelukis : Harunmalon Art
Genre : Drama
Status : Ongoing
Sinopsis : Mengisahkan nilai persahabatan antara Mael/Mail dan Kadir juga masyarakat di sekitar blok c flat sri.Cerita ini mula berkembang bila pelbagai insiden yang berlaku di gerai buah uncle Chong.

Rating :

BahagianStatus
Episod 1 Terkini Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.