Searching..
GENRE KOMIK »

Penunggu : Prologue (Hikayat 4)


Author image

Sheen Stars

Pelukis komik bersiri "Holders" atau "Penunggu" (versi BM)
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Hikayat 3

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL