Searching..
GENRE KOMIK »

Full Crisis : Top Man - Chapter 2


Author image

Nash

Seorang yang sukakan seni dan ingin melakar nama dalam dunia seni
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Chapter 1


Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL