Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Hilang Oleh Artzazel

Bookmark

Tajuk Komik : Hilang
Pelukis : Artzazel
Genre : Aksi Drama Sci-Fi
Status : Ongoing
Sinopsis : Kisah perjalanan 2 orang lelaki. Seorang hilang memori, identiti dan yang paling membingungkan dia kehilangan sesuatu yang amat penting iaitu emosi. Manakala seorang lagi ingin membuang hati dan perasaannya kerana sejarah hitam dalam hidupnya. Mereka dalam sebuah perjalanan misi yang sama tetapi matlamat yang berbeza.

Rating :

BahagianStatus
Ep 1Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.