Searching..
GENRE KOMIK , , »

Chimera Graft Oleh Mirin & F.R. Zain

Bookmark

Author image

Mirin

Seorang pelajar multimedia dan pelukis komik amatur
Author image

F.R. Zain

Nama F.R. Zain ini sebenarnya digunakan oleh dua orang adik-beradik, Abdul Fattah ( si abang) & Abdul Hadi (si adik). Untuk komik ini, cuma Abdul Fattah sahaja yang menulis.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.