Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Gene Remix Oleh Shahizan Maran

Bookmark

Tajuk Komik : Gene Remix
Pelukis : Shahizan Maran
Genre : Aksi Fantasi Misteri
Status : Ongoing
Sinopsis : Shinzo pure secara tak sengaja menyertai Gene, sebuah organisasi yang bertanggungjawab untuk melindungi dunia daripada ancaman Parasites. Pelbagai perkara dia akan tempuhi sepanjang berada dalam Gene.

Rating :

BahagianStatus
Bab 1 Baca
Bab 2 Baca
Bab 3 Baca
Bab 4 Baca Sekarang
Bab 5 Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.