Searching..
GENRE KOMIK »

Housemates Oleh Nurel

Bookmark
Tajuk Komik : Housemate
Pelukis : Nurel
Genre : DramaMotivasiKomedi
Status : Ongoing
Sinopsis : Kisah kehidupan biasa empat orang sekawan di sebuah flat.

BabStatus
Episode 1 Baca
Episode 2 Baca
Episode 3 Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.