Searching..
GENRE KOMIK »

Housemates Oleh Nurel

Tajuk Komik : Housemate
Pelukis : Nurel
Genre : DramaMotivasiKomedi
Status : Ongoing
Sinopsis : Kisah kehidupan biasa empat orang sekawan di sebuah flat.

BabStatus
Episode 1 Baca
Episode 2 Baca
Episode 3 BacaKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL