Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Wabak Oleh Khawarizmi Mokhtar

Bookmark

Author image

Khawarizmi Mokhtar

Artis yang selalu perbaiki mana yang perlu dibaiki kelemahannya. kot. sebab tu lambat hantar submission. o3o
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.