Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Wabak Oleh Khawarizmi Mokhtar


Author image

Khawarizmi Mokhtar

Artis yang selalu perbaiki mana yang perlu dibaiki kelemahannya. kot. sebab tu lambat hantar submission. o3o
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL