Searching..
GENRE KOMIK , »

Stigma Seorang Hero Oleh Afiq Ahmedarino & Anna Ahmedarina

Bookmark

Author image

Afiq Ahmedarino

Pelukis noob yang hanya mampu berangan menjadi sehebat Fujisawa Tooru
Author image

Anna Ahmedarina

Peminat komik berusia 10 tahun dan suka menganggu abangnya melukis.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.