Searching..




GENRE KOMIK , »

Stigma Seorang Hero Oleh Afiq Ahmedarino & Anna Ahmedarina

Bookmark

Author image

Afiq Ahmedarino

Pelukis noob yang hanya mampu berangan menjadi sehebat Fujisawa Tooru
Author image

Anna Ahmedarina

Peminat komik berusia 10 tahun dan suka menganggu abangnya melukis.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini




Load comments
 



PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.