Searching..
GENRE KOMIK , , »

Penjejak Haiwan Oleh Syazwan Graxile

Bookmark

Author image

Syazwan Graxile

Seorang yang meluangkan masa dengan melukis komik dan pelbagai ilustrasi kartun bertema gaya jepun dikenali dengan nama pena Syazwan Graxile.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.