Searching..
GENRE KOMIK »

Thank you my hero!!! Oleh Haruka kurosaki

Bookmark

Author image

Haruka kurosaki

Try to be No.1 in art industry "you can be what you believe"
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.