Searching..
GENRE KOMIK , , »

Mesin Ganjil QEY : Bhg 1 - Raksasa

Bookmark

Author image

AMM

Pelukis amatur yang layan tokusatsu & nasyid.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.