Searching..
GENRE KOMIK , , »

Beast Oleh Mar & Doodle Scratch

Bookmark

Author image

Mar

Writer who write stories in her own way.
Author image

Doodle Scratch

A seasonal drawer.I make doodles in my notebooks, I doodle on my school table, I doodle on random papers that I found and I doodle for my little blog.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.